Budfirmor

En budfirma är ett företag som arbetar med att leverera olika typer av post, paket, gods och varor till ett avtalad adress. De gods och varor som budfirmor transporterar kan variera och olika typer av budfirmor kan transportera olika typer av gods. Budfirmor som transporterar väldigt stora mängder gods och långa sträckorbrukar snarare benämnas åkerier än budfirmor. I de flesta sammanhang brukar en budfirma transportera något mindre varor och gods, ofta inom samma län eller stad.

Varubud

Med varubud avses en person som har till uppgift att leverera varor, traditionellt från en affär till en bostad. En äldre benämning på varubud är springschas eller springpojke.

Några exempel på moderna varor som kan skickas med varubud idag inkluderar matkasse, blommogram, presentogram, chokladogram eller liknande.

Budbil

För budfirmor är det vanligaste färdmedlet bil eller skåpbil och dessa fordon brukar kallas budbil i sammanhanget då de används i en budfirma. Med en budbil kan budfirman snabbt och enkelt utföra olika leveranser runt om i staden eller landet.

Cykelbud

I större städer är det vanligt av budfirmor använder sig av cykelbud vid leverans av mindre paket inom staden. Detta för att det ofta går snabbare att cykla från ställe till ställe jämfört med att köra bil. Ett cykelbud är ett varubud eller transportör som använder cykel som färdmedel. Utrustning som används är cykel, komradio och stor ryggsäck.

Budfirmor i Sverige

Om du är i behov av att anlita en budfirma i din närhet för att leverea något snabbt och enkelt kan du använda vår katalog över alla budfirmor i Sverige.